hlad.org

idle friendica
K počítání oveček se používají dřímské číslice.