hlad.org

idle friendica
# den čtrnáctý, téma sandwich – sendvič.
#

Textová verze: idle.hlad.org/#id=14