Skip to main content


Pokus se skrýváním obsahu:

Click to open/closeFriendica nemá content warning, ale měla by podporovat spoiler tag. Jak to vypadá zvenku?
in reply to idle

Hm, Tusky mi to zobrazí celé včetně ovládacího textu "Click to open/close". To asi nebude ideální. 😀