hlad.org

idle friendica
# den desátý, téma slink - plížit se.
#

Textová verze je tady: idle.hlad.org/#id=10