Skip to main content


#listopiš 20 – Zkusit
U druhého piva ji přepadly výčitky. Měla si radši ještě projít poznámky a jít spát brzy. Zítra…
Zato Petrovi už svítily oči. „Hej, to bude dobrý. Hele, zkouška je od slova zkusit.“
„Haha.“
„Zkouška, zkusit,“ nenechal se odbýt. „Chápeš?“
„Jo, chápu. Ale myslím, že profesora etymologie s tím až tak neoslním.“
U vedlejšího stolu kdosi souhlasně pokýval hlavou.